Коучинг компетенции за мениджъри

Коучинг се налага все повече като начин на работа.
Някои го приемат за някакво ново и модерно влечение, което ще отмине и от него няма да остане нищо. Истината е, че използването на коучинг по правилен начин е задължително в управлението на всяко ниво в йерархията.
При коучинг резултатите идват бързо, това е едно от най-добрите му предимства.
Коучинг резултатите са лесно измерими.
Човек е лидер, когато управлява правилно своите социални умения.
Коучинг ни учи да разбираме себе си и да изваждаме на преден план силните си страни.

Чрез обучението Коучинг компетенции за мениджъри:

  • Ще се научите на саморефлексия.
  • Чрез коучинг методологията ще знаете, как да развиете потенциала на служители си.
  • Коучинг ще ви покаже техники за управление без външен натиск.
  • Ще се научите да давате истинска обратна връзка.
  • Ще се научите да разчитате първо на себе си.
  • Ще разберете, какви скрити ресурси имате и как да ги откриете.
  • Ще можете да влияете положително върху хората около вас.

Коучинг за мениджъри:
Задаване на въпроси. Правилна даване на обратна връзка. Упражнения.

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, организатор производство, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти, търговци.

Запиши се за обучението сега: