Тийм билдинг

Какво чуваме, когато някой ни разказва, че е ходил на тийм билдинг. Обикновено, че си е прекарал страхотно. Какво е научил и какво ще му остане? Всички казват, че ще им остане вечерта в ресторанта!

Нашето обучение ще ви покаже една доста различна гледна точка. Освен упражненията, които сме приготвили и които са нетрадиционни, но страшно забавни, ние ще ви покажем важността на екипа като организационна единица, а от и предизвикване на желание да бъдем част от такъв екип.

Нашата цел е освен вечерта в ресторанта в участниците да остане и:

  • Какво е сътрудничеството и какво ни носи то?
  • Кои са успешните екипи и как са станали успешни? А как ние да сме успешни?
  • Наистина ли съединението прави силата?
  • Егоист или екипен играч, има ли разлика?
  • Какво е нарцистичен екип?
  • Кой, каква отговорност има в екипа?
  • Какво е да си част от група и какво ти дава това?

Как се изгражда силен екип: Игри и упражнения.

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, организатор производство, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти, търговци. Екипи работещи в тясна връзка.

Запиши се за обучението сега: