Фирмени обучения

Фирмени обучения по Ефективна Комуникация

 • Във фирмените обучения ще ви запознаем в детайли с тайните на ефективната междуличностна и организационна комуникация.

 • Ще разберете как, чрез Ефективната комуникация можете да влияете директно върху хората около вас и това да ви носи резултат.

 • Ще ви научим да задавате правилните въпроси в точния момент.

Фирмено обучение Лидерство и Мотивация:

 • Ще умеете да управлявате екипите си без стрес.
 • Чрез придобитите знания и ще изградите умения за правилна мотивация.
 • Ще научите кое е общото между решетката на Блейк и Мутон и автентичното лидерство.
 • Ще знаете как Чарлз Шоуб е управлявал заводи за производство на стомана, без да разбира от стомана.

Фирмено обучение Управление на промените и социализация на новите служители:

 • Ще разберете, каква е разликата между онбординг и социализация на новите служители.
 • Ще сте наясно с техниките за социализация.
 • Ще знаете как да предотвратите недоволството от промените, което е неизменна част от тях.
 • Ще научите техники, които са част от процеса на промените.
 • Ще управлявате промените успешно, без излишни катаклизми.
 • Ще сте подготвени за управление на процеси, не на отделни ситуации.

Фирмени обучения по Коучинг компетенции за мениджъри:

 • В нашите фирмени обучения ще се научите на саморефлексия.
 • Чрез коучинг методологията ще знаете, как да развиете потенциала на служители си.
 • Коучинг ще ви покаже техники за управление без външен натиск.
 • Ще се научите да давате истинска обратна връзка.
 • Ще се научите да разчитате първо на себе си.
 • Ще разберете, какви скрити ресурси имате и как да ги откриете.
 • Ще можете да влияете положително върху хората около вас.

Фирмено обучение Тийм билдинг:

 • Какво е сътрудничеството и какво ни носи то?
 • Кои са успешните екипи и как са станали успешни? А как ние да сме успешни?
 • Наистина ли съединението прави силата?
 • Егоист или екипен играч, има ли разлика?
 • Какво е нарцистичен екип?
 • Кой, каква отговорност има в екипа?
 • Какво е да си част от група и какво ти дава това?

Фирмено обучение Презентационни умения/Публично говорене:

 • Във фирмените ни обучения ще пречупите усещането си за страх от публично говорене.
 • Ще видите как го правят другите и кое е правилното.
 • Ще станете много по-уверени.
 • Сами ще създадете и представите свои проект.
 • Ще ви научим да говорите и да разказвате смислено, без празни думи, без паразитни изрази.
 • Ще имате увереността, която ви е липсвала.

Фирмено обучение Управление на Стрес на работното място - Бърнаут:

 • Ще сте наясно с видовете стресори, как и кога ни влияят.
 • Сами ще съумявате да разбирате и преодолявате стреса.
 • Ще научите как защитните механизми искат да ни предпазят, но понякога ни вредят.
 • Ще знаете как един мениджър, трябва да реагира при стресова ситуация.
 • Ще знаете, какви са разликите между стрес и бърнаут.
 • Ще знаете, какви са разликите между стрес и сходните до него конструкти.
 • Ще знаете, какво е Мобинг.

Фирмено обучение Обучение за търговски умения:

 • Как да продавате с усмивка и удовлетворение?
 • Как да станете най-добрите и търсени търговци?
 • Как да накарате клиентите си да са вашата реклама?
 • Как да превърнете знанието в умение?
 • Как да въздействате върху продажбите си.
 • Ще научите конкретни техники за продажби.
 • Ще имате възможност за директни демонстрации на наученото.
 • Ще разиграете и разработите конкретни стратегии за продажби.

Фирмено обучение Създаване, споделяне и следване на единна организационна визия:

 • Заедно ще създадем (или обновим) ясна, споделена и вдъхновяваща визия за дългосрочното развитие на Вашата организация, която мотивира и насочва всички Ваши служители към общи цели.
 • Ще научите за позитивния ефект от споделената визия върху продуктивността и мотивацията на служители от различни бизнес и неправителствени сектори.
 • Ще се научите как да включвате своите служители в процеса на създаване на организационната си визия, така че тя да се възприема като собствена, ангажираща и вдъхновяваща от всички тях.
 • Ще обвържете всички свои организационни системи, процеси и структури с визията, така че тя да се превърне в средство за постигане на бизнес цели.
 • Ще изградите процеси за постоянство и прозрачност в комуникацията на всички нива в организацията, чрез която да вдъхновявате и мотивирате служителите си за дългосрочното постигане на целите си.
 • Ще научите как обвързването между стратегията, структурата и културата на вашата организация може да бъде формула за успех.

Фирмено обучение за Ефективен мениджмънт

 • Ще добиете задълбочена представа за своите силни страни и личностни характеристики и за тези на Вашите служители.
 • Ще изградите ефективен и сплотен колектив, в който всеки допринася според силните си страни и личните си отговорности.
 • Ще изградите менторски процеси за дългосрочно развитие и постоянна мотивация на своите служители.
 • Ще се научите как да адаптирате лидерските си стилове според индивидуалните характеристики на хората в екипа си.

Фирмени обучения за Усвояване и прилагане на лидерски стилове. Управление на конфликти:

 • В нашите фирмени обучения ще научите за различните лидерски стилове, както и за техните силни и слаби страни.
 • Ще разберете кой е вашият доминантен лидерски стил и как да използвате и адаптирате останалите лидерски стилове според ситуацията.
 • Ще практикувате активно слушане, ефективна комуникация и разрешаване на конфликти, използвайки различни лидерски стилове в различни ситуации от служебната среда.
 • Ще използвайки различни лидерски стилове за насърчаване на мотивацията, доверието и сътрудничеството в екипите си.
 • Ще изградите менторски процеси за дългосрочно развитие на хората в екипа си.

Обучение за обучители

 • Искате да се развивате в сферата на обученията?
 • Имате желанието да бъдете бизнес тренер във вашата организация?
 • Осъзнали сте силата на публичното говорене, но нямате знанията и опита за него?
 • Не сте уверени и не знаете към кой да се обърнете за помощ?.

Поведенческа пристрастеност

 • Колко голям е проблемът със зависимостите?
 • Осъзнавате ли как влияе на живота ни поведенческата пристрастеност?
 • Осъзнавате ли как влияе на децата ни?
 • Запишете се за курса и ще разберете, кое предизвиква зависимост, как да го идентифицирате и как да го преодолеете.