Стрес на работното място - Бърнаут

Защо стреса на работното място се увеличава непрекъснато?
Отговорни ли са преките ръководители за нарастващия стрес?
Къде е нашата лична отговорност за стреса?
Защо една и съща ситуация е стресираща за един, а за друг не?
Как да се научим да преодоляваме стреса в начален стадий?
Можем ли да предотвратим Бърнаут в начален стадий?
Какви са последствията от професионалното прегаряне?
Кога се стига до Бърнаут?
Как се справят с Бърнаут по света и заболяване ли е това?

Чрез обучението Стрес на работното място. Бърнаут:

  • Ще сте наясно с видовете стресори, как и кога ни влияят.
  • Сами ще съумявате да разбирате и преодолявате стреса.
  • Ще научите как защитните механизми искат да ни предпазят, но понякога ни вредят.
  • Ще знаете как един мениджър, трябва да реагира при стресова ситуация.
  • Ще знаете, какви са разликите между стрес и бърнаут.
  • Ще знаете, какви са разликите между стрес и сходните до него конструкти.
  • Ще знаете, какво е Мобинг.

Стрес на работното място. Бърнаут и справяне с него:
Защитни механизми на Аза.

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, организатор производство, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти, търговци и всички останали, които искат да подобрят комуникацията си в професионален и личен план.

Запиши се за обучението сега: