Усвояване и прилагане на лидерски стилове. Управление на конфликти

Лидерът не само успява и постига, но също мотивира, развива и изгражда хора – най-ценния актив във всяка организация.
Лидерът разпознава и се съобразява със своите емоции и характеристики и с тези на околните, за да изгради ефективни и надеждни екипи.
Лидерът адаптира стиловете си според всяка ситуация и извлича максимума от всяко предизвикателство и от всеки конфликт.
Конфликтите са неизбежни, когато хора с различни характери и от различна среда работят заедно за постигането на общи бизнес цели.
Неефективното управление на конфликти може да доведе до сериозен спад в продуктивността и мотивацията на служителите и може да навреди на отношенията с клиенти и партньори.
Ефективното управление на конфликти води до бързото им разрешаване и значително намалява негативните последствия от тях.

Чрез обучението за Лидерски стилове:

  • Ще научите за различните лидерски стилове, както и за техните силни и слаби страни.
  • Ще разберете кой е вашият доминантен лидерски стил и как да използвате и адаптирате останалите лидерски стилове според ситуацията.
  • Ще практикувате активно слушане, ефективна комуникация и разрешаване на конфликти, използвайки различни лидерски стилове в различни ситуации от служебната среда.
  • Ще използвайки различни лидерски стилове за насърчаване на мотивацията, доверието и сътрудничеството в екипите си.
  • Ще изградите менторски процеси за дългосрочно развитие на хората в екипа си.
  • Ще разберете взаимовръзката между емоциите и конфликтите и ще изградите навици за управление на емоционалните си реакции при конфликтни ситуации.
  • Ще се научите да идентифицирате коренните причини и подхранващите фактори при конкретни конфликтни ситуации.
  • Ще изградите процеси за превенция и управление на конфликти.

Мениджмънт на фирми и неправителствени организации

Запиши се за обучението сега: