Управление на промените и социализация на новите служители

Промените са навсякъде около нас и ние трябва да сме добре подготвени за тях.
Как самите ние да създаваме промени в организацията?
Знаете ли как да промените отношението на колегите си?
Искате ли да превърнете така нежеланата промяна във ваше оръжие?
Защо голяма част от новоназначените служители напускат работа още в първите два месеца?
Какъв трябва да е процесът на социализация и защо е толкова важен?
Наистина ли е нужен само онбординг процес или трябва и още нещо?
Какво очакват новоназначените служители от ръководство, колеги, среда?

Чрез обучението Управление на промените и социализация на новите служители:

  • Ще разберете, каква е разликата между онбординг и социализация на новите служители.
  • Ще сте наясно с техниките за социализация.
  • Ще знаете как да предотвратите недоволството от промените, което е неизменна част от тях.
  • Ще научите техники, които са част от процеса на промените.
  • Ще управлявате промените успешно, без излишни катаклизми.
  • Ще сте подготвени за управление на процеси, не на отделни ситуации.

Oбучението за Управление на промените и социализация на новите служители включва:

Обучението включва:
Управление на промените в организацията. Социализация на новопостъпили служители. Онбординг процес.

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, организатор производство, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти.

Запиши се за обучението сега: