Социална ангажираност

Част от нашата социална ангажираност е социализацията на хора изпаднали в неравностойно положение, които са трудоспособни, но поради стечение на обстоятелствата са неглижирани или изпаднали от трудовия пазар. До момента лично ние сме помогнали на десетки души излизащи от домове за сираци, глухонеми и хора останали без дом. Те не са по-различни от нас, но се нуждаят от подадена ръка, за да имат шанс да бъдат равностойни наши съграждани.

ВСЯКА ЕДНА КОМПАНИЯ, КОЯТО НИ ПРЕДПОЧЕТЕ ЗА ПАРТНЬОР И В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАЕМА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВИНАГИ ЩЕ ПОЛУЧАВА 10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ. Вярваме, че така с общи усилия ще допринесем за едно по-добро и проявяващо емпатия общество.