Обучение за търговски умения

Защо все по-често сте неудовлетворени от обслужването в търговските обекти?
Срещате ли все повече неподготвени търговци, на които липсват търговски умения?
Знаят ли търговците, че не са продавачи?
Подготвени ли са предприемачите с истинско търговско обучение?
Кога и защо един клиент ще се върне при нас?
Има ли начини за позитивно влияние върху клиента?

Чрез обучението по Търговски умения ще знаете:

  • Как да продавате с усмивка и удовлетворение?
  • Как да станете най-добрите и търсени търговци?
  • Как да накарате клиентите си да са вашата реклама?
  • Как да превърнете знанието в умение?
  • Как да въздействате върху продажбите си.
  • Ще научите конкретни техники за продажби.
  • Ще имате възможност за директни демонстрации на наученото.
  • Ще разиграете и разработите конкретни стратегии за продажби.

Търговски умения, не знания, а умения; Техники за позитивно влияние;  Дълготрайно обвързване с клиентите; Упражнения.

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Търговски мениджъри. Търговски екипи.

Запиши се за обучението сега: