Лидерство и мотивация

Лидерството е съвкупност от много елементи. Целеполагане, проследяване, постигане на екипни резултати, мотивация и прочие.
Ако чуете мениджър да казва, че слабите резултати и текучеството на персонал не зависи от него – проверете отново дали наистина е мениджър.
Ако ви кажат, че единствения мотиватор са парите, много често това означава, че познанията в мотивацията на хората са критично ниски.
Лидерът, трябва да управлява така, че да постига резултати, както финансови, така и в развитието на персонала си.
Човек е лидер, когато управлява правилно своите социални умения.
Лидерът, трябва да е резултатен в две основни направления: Финансов резултат и Човешки капитал

Чрез обучението Лидерство и Мотивация:

  • Ще умеете да управлявате екипите си без стрес.
  • Чрез придобитите знания и ще изградите умения за правилна мотивация.
  • Ще научите кое е общото между решетката на Блейк и Мутон и автентичното лидерство.
  • Ще знаете как Чарлз Шоуб е управлявал заводи за производство на стомана, без да разбира от стомана.
  • Ще разберете, каква е разликата между човешки ресурс и човешки капитал и как да я преобразувате.
  • Ще умеете да мотивирате, чрез различни процеси.

Oбучението за Лидерство и Мотивация включва:

Автентично лидерство:
Трудова мотивация. Правилно използване на S.W.O.T. анализа. Упражнения.
 

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, организатор производство, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти, търговци.

Запиши се за обучението сега: