Фирмено обучение за Ефективен мениджмънт

Ще добиете задълбочена представа за своите силни страни и личностни характеристики и за тези на Вашите служители.
Ще изградите ефективен и сплотен колектив, в който всеки допринася според силните си страни и личните си отговорности.
Ще изградите менторски процеси за дългосрочно развитие и постоянна мотивация на своите служители.
Ще се научите как да адаптирате лидерските си стилове според индивидуалните характеристики на хората в екипа си.

Ефективен мениджмънт

  • Случвало ли Ви се е да не може да определите причините за демотивация на Вашите служители и за стреса на работното място?
  • Наясно ли сте със силните си страни и с тези на Вашите служители? Знаете ли как да ги използвате за повишаване на продуктивността и на мотивацията в екипа?
  • Били ли сте изненадвани от успехи и неуспехи на Вашия екип, при леки промени в конфигурацията и отговорностите? Успявали ли сте да постигате такива успехи целенасочено?

Аудитория:
Цели екипи на малки фирми и неправителствени организации; ръководство и мениджмънт на по-големи структури.

Запиши се за обучението сега: