Презентационни умения/Публично говорене

Знаете ли, че публичното говорене е втория най-голям страх, след смъртта?
Знаете ли, че голяма част от младите хора не умеят да заявят себе си публично, чрез вербална комуникация?
Важно ли е да умеем да говорим публично?
Какво ще постигнем ако сме добри оратори?
Как един оратор може да влияе върху аудиторията си?
Storytelling?
Как да реагираме на провокацията?
Спомнете си за човек, който говори много и не казва нищо. Нали не искате да сте такъв човек?

Чрез обучението Презентационни умения/Публично говорене:

  • Ще пречупите усещането си за страх от публично говорене.
  • Ще видите как го правят другите и кое е правилното.
  • Ще станете много по-уверени.
  • Сами ще създадете и представите свои проект.
  • Ще ви научим да говорите и да разказвате смислено, без празни думи, без паразитни изрази.
  • Ще имате увереността, която ви е липсвала.

Презентационни умения/Публично говорене:
Преодоляване на възражения. Упражнения.

Аудитория:
Собственици и висши мениджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти, студенти.

Запиши се за обучението сега: