За нас

Организационен психолог

Георги Млеканов е организационен психолог с над 10 годишен опит в обучението и развитието на персонал, планиране, разработване, изпълняване и оценяване на програми за развитие и обучение. Идентифициране на потребностите от обучения, за да осигурят на ръководството и служителите възможността да придобият умения и да повишат компетентностите си, които се изискват от организацията за постигане на нужните цели. 

Автор е и на редица статии, свързани с управлението на човешкия капитал в организацията. Някои от които са без аналог в публичното пространство.

Георги притежава богат опит във воденето на обучения и обучителни сесии, дискусионни групи и други групови активности. Към момента през неговите обучения са преминали над 1100 души от средния и висш мениджмънт. Той работи, както с производствени компании, така и с търговски екипи. Успешен е и в изграждането, управлението и задържането на екипи, което му дава огромен практически опит, освен натрупаните теоретични знания.

patar

Обучения за изграждане

Петър Кънчев се занимава с дизайн и провеждането на обучения за изграждане на ефективни екипи, социално-емоционално учене и личностно и кариерно развитие за младежи и възрастни. Автор е на множество методики и програми с повече фокус върху практически, кариерни и меки умения.

Всяко негово обучение предварително се персонализира според нуждите на клиента. Участниците разрешават реални казуси от служебната среда под формата на интерактивни и екипни предизвикателства, насочени към практично и дългосрочно усвояване на релевантните знания и умения.

Фокусът е върху изграждането на колектив с обща визия и цели, в който всеки заема своето място според силните си страни и индивидуалните си отговорности.

Има опит в корпоративна, неправителствена и изследователска работна дейност в България, Нидерландия и Италия. Завършил е магистърската програма по Когнитивна наука в Нов български университет; бакалавърска степен по бизнес администрация от Хагски университет в Нидерландия, както и професионална квалификация за преподаване на философия и английски език от университет Паисий Хилендарски.

Polia

Педагог, магистър по психология

Поля Димитрова е педагог, магистър по психология и магистър по интериорен дизайн. Участник на редица международни конгреси в Турция, Полша, Чехия, Германия и Италия по проблемите на ранното детско развитие, социализацията и реализация на подрастващите.

Води различни занимателни обучения, свързани с изграждане на взаимоотношения в екипа. Тийм билдинг тренинги и групови занимания свързани с превенция на Бърнаут. Организира групови дискусии по проблемите на личностното израстване.

Mениджър продажби

Иван Тодоров е завършил Журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 20 години професионален опит в радио журналистиката. Работил е като водещ, репортер, редактор, а през последните години е мениджър продажби в една от най-големите радио станции в България.

Иван е експерт по Публична комуникация и Студени продажби. Съчетанието между теоретични знания и практически опит го правят предпочитан бизнес партньор.

Ivan
Maria

Доктор по Специална педагогика

Мария Димитрова е магистър по Приложна психология и доктор по специалността „ Специална педагогика „ и хоноруван преподавател към Педагогическия факултет, катедра по педагогика и управление на образованието в ПУ „ Паисий Хилендарски“. С научни публикации в сферата на специалната педагогика.

В нашите бизнес тренинги участва с темите: Разчитане на невербална комуникация: Кариерно ориентиране и личностно развитие, чрез използване на адаптиран тест за оценка: Работа с групи, групова динамика, упражнения за екипна работа, решаване на конфликти.

НАШАТА МИСИЯ

Провокирани от възможността и желанието за по-качествено и професионално обслужване се амбицирахме да обединим усилия и да сформираме екип от експерти в различни области, за да създадем заедно практически обучения, които да допринасят за повишаване качеството на изпълнение в работния процес . Сигурни сме, че щастливите служители, генерират щастливи клиенти!

Ние не правим обучения, само защото трябва да има обучения. Нашите обучения не са рамкови с неразбираеми и високопарни послания, напротив, те са високоефективни и са подготвени така, че да въздействат и да имат видима следа след приключването им.

0 +
ГОДИНИ ОПИТ
0
ОБУЧЕНИ ХОРА
0 +
ОБУЧЕНИЯ

Наши клиенти:

Социална ангажираност

Част от нашата социална ангажираност е социализацията на хора изпаднали в неравностойно положение, които са трудоспособни, но поради стечение на обстоятелствата са неглижирани или изпаднали от трудовия пазар. До момента лично ние сме помогнали на десетки души излизащи от домове за сираци, глухонеми и хора останали без дом. Те не са по-различни от нас, но се нуждаят от подадена ръка, за да имат шанс да бъдат равностойни наши съграждани.

ВСЯКА ЕДНА КОМПАНИЯ, КОЯТО НИ ПРЕДПОЧЕТЕ ЗА ПАРТНЬОР И В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАЕМА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЩЕ ПОЛУЧИ 10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ. Вярваме, че така с общи усилия ще допринесем за едно по-добро и проявяващо емпатия общество.