Тренинг по Ефективна комуникация с Георги Млеканов

Тренинг по Ефективна комуникация!

– Ако искате да получавате повече в работата и личния си живот
– Ако осъзнавате нуждата от себеизява
– Ако искате да влияете върху другите
– Ако искате да сте успешни в живота

Запишете се за тренинг по Ефективна комуникация и тогава:

– Ще пречупите усещането си за страх от публично говорене
– Ще видите как го правят другите и кое е правилно
– Ще станете много по-уверени
– Ще ви научим да разказвате смислено, без паразитни думи
– Ще получите подкрепата, която ви е липсвала

Лектор на събитието е Георги Млеканов.

Георги Млеканов е организационен психолог с над 10 годишен опит в обучението и развитието на персонал, планиране, разработване и изпълнение на програми за развитие и обучение. Той е един от най-добрите бизнес тренери в България с проведени повече от 100 присъствени обучения и над 2000 души преминали през тях. Панелист в НАСОР, докладчик на различни бизнес събития.

Автор е и на редица медийни публикации, свързани с управлението на човешкия капитал в организацията. Някои от които са без аналог в публичното пространство. Автор на книгите „Смелиян, Амидофен и още двама-трима“ и „Бисмут“

Освен тези си дейности, Георги работи за нормалната социализация и реализация в бизнеса на хора от рискови групи. За намирането на работа е помогнал на младежи излизащи от домове за сираци, на глухонеми, както и на лица с различни заболявания, неглижирани  в обществото.

След попълване на въпросника, на имейл ще получите банкови данни за превод на сумата.

Цената на курса е само 120 лв., като в него са включени:

– Грамота за участие

 – Топли напитки и вода

– Специален подарък-изненада от лектора за всеки участник

– Половин часов индивидуален разговор с лектора 1 месец след тренинга

– Уютна атмосфера 

Побързайте с регистрацията, местата са ограничени, поради спецификата на тренинга